Bowling är roligt

Bowling är en bra och rolig sport även för pensionärer.Bowling har många positiva sidor. Alla kan spela, man träffas och trivs, varje gång man spelar händer något nytt.
Det finns alltid någon som kan hjälpa och lära ut grunderna. Tisdagar mellan 10,00-11,00 samt torsdagar  mellan 10.00 - 11.30 finns instruktörer som kan hjälpa dig.Vi har även utbyte med andra pensionärsklubbar som Härnösand, Söderhamn, Östersund och Hudiksvall.Har du spelat bowling förut, eller vill prova på att spela är du välkommen. Höra av dig till någon av oss.

Varför inte besöka oss på vår träning eller ring någon i styrelsen så berättar vi mer.

Vi finns på Bäckebovägen 12 i Bosvedjan

Alla är välkomna.

Styrelsen

 

Ordförande Allan Eriksson tel.070-3012667 
Vise Ordförande Enar Näslund Tel.070-2242040
Kassör Bernt Jansson tel:070-3473926
Sekreterare Ingvar Forss Tel.070-2835614
Tävlingsansvarig och UK Gunhild Dahlin  Tel. 070-2192223
Mia JacobssonTel. 070-2520026
Lars Erik Granbäck Tel.070-5496356

Postgironummer PBK

Postgiro.643979-8