Sven-Erik Westberg bästa herre mot Hudiksvall den 4 februari