Inbjudan årsmöte

PBK inbjuder till årsmöte den 25 mars 2021 kl. 10,00

Mötet kommer att ske som telefonmöte.

Vidare upplysningar kommer att ske via sms och meil.

Hälsningar

Styrelsen