Styrelsemöte

Årets första styrelsemöte torsdagen den  den 12 mars 2020 efter riksserien kl. 13.00.