Styrelsemöte

Styrelsemöte den 5 september efter träningen.