Östersund Borta den 32 oktober

Deltagare mot Östersund torsdagen den 31/10 spel 4 serier. Första omgången startar kl. 11.00. Vi åker 4 i varje bil till Östersund. Bilarna går från Hallen i Birsta kl. 8.30. Kostnad 150 kronor betalas till chauffören. PBK:s spelarare betalar spel och lunch själva. Gunhild Dahlin tel: 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Vänligen svara på mejlet så jag vet att ni har fått det och kan spela eller inte senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 11,00

Alf Hjalmarsson
Lennart Nylander
Björn Rasmusson
Mia Jacobsson
Rune Håkansson
Pekka Reunanen
Mona Palm
Christer Nilsson

Omg 2
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Lars-Erik Granqvist
Maritta Pettersson
Sven Kindberg
Elsy Sundberg
Bertil Hemmingsson
Sven Berg Bergqvist

Bilar
1: Lennart Nylander, Lars Borling, Pekka Reunanen, Sven Bergqvist

2: Alf Hjalmarsson. Lars-Erik Renberg, Mia Jacobsson, Lars-Erik Granqvist

3: Bertil Hemmingsson, Björn Rasmusson, Sven Kindberg, Maritta Pettersson

4: Christer Nilsson, Mona Palm, Elsy Sundberg, Rune Håkansson

Härnösand Borta 24/10

Deltagare borta mot Härnösand den 24/10 spel 3 serier. Första omgången startar kl.10,00. Vi åker bilar, lista på vilka vi åker med finns nedan. Vi träffas på hallen i Bosvedjan kl. 08,30
Kostnad 50 kr från varje resenär till chauffören samt vi betalar spelet själva på hallen i Härnösand.

Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223

Mail: gunhild.dahlin@telia.com. Vänligen svara på mejlet så jag vet att ni har fått det och kan spela eller inte.

Omgång 1 kl. 10.00
Pekka Reunanen
Alf Hjalmarsson
Mia Jacobsson
Enar Näslund
Lars-Erik Granqvist
Stieg Byström
Sonja Nilsson
Allan Eriksson

Omgång 2
Jan-Åke Bardén
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Maritta Pettersson
Elsy Sundberg
Bertil Hemmingsson
Sven Bergqvist
Lennart Nylander

Bil 1
Enar Näslund

Sonja Nilsson
Lennart Nylander
Stieg Byström

Bil 2
Alf Hjalmarsson
Mia Jacobsson
Lars-Erik Renberg
Pekka Reunanen

Bil 3                                               Bil 4
Lars-Erik Granqvist
                       Sven Bergqvist
Maritta Pettersson                           Lars Borling
 Elsy Sundberg                                   Bertil Hemmingsson
Jan-Åke Bardén                                 Allan Eriksson              

Hudiksvall den17 oktober

 

Deltagare mot Hudiksvall borta den 17/10 spel 4 serier. Vi åker 4 personer i varje bil till Hudiksvall, kostnad 70 kr betalas per person till chauffören och Varje spelare betalar själv för spelet i Hudiksvalls hallen. Första omgången startar kl.12,00. Vi åker från hallen i Bosvedjan kl. 10.15.
Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 12,00
Enar Näslund
Erik Iggström
Alf Hjalmarsson
Björn Rasmusson
Mia Jacobsson
Ingvar Forss
Sonja Nilsson
Christer Nilsson

 

Omgång 2

Bertil Hemmingsson
Lars Erik Renberg
Lars Borling
Maritta Pettersson
Pekka Reunanen
Lars Erik Granbäck
Mona Palm
Lennart Nylander

Bilar:
Bil 1: Bertil Hemmingsson, Lars Borling, Mona Palm, Maritta Pettersson

Bil 2:, Enar Näslund, Sonja Nilsson, Lars-Erik Renberg, Pekka Reunanen

Bil 3:, ,Alf Hjalmarsson , Mia Jacobsson, Christer Nilsson, Ingvar Forss

 Bil 4: , Lars-Erik Granbäck, Björn Rasmusson Lennart Nylander,( Erik Iggström åker själv)

östersund hemma 17/9 2019

Deltagare mot Östersund tisdagen den 17/9 spel 4 serier. Första omgången startar kl. 12.00. PBK:s spelarare betalar spel, fika och eventuellt lunch själva. Vi byter banor. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 12,00

Enar Näslund
Sven Bergqvist
Bernt Jansson
Mia Jacobsson
Alf Hjalmarsson
Allan Eriksson
Mona Palm
Lennart Nylander


Omgång 2
Lars-Erik Granbäck
Lars Borling
Maritta Pettersson
Bertil Hemmingsson
Erik Iggström
Pekka Reunanen
Gunnel Lind
Stieg Byström

Med vänlig hälsning

Gunhild Dahlin

 

Hudiksvall den 28/5

Deltagare mot Hudiksvall borta den 28/5 spel 4 serier. Vi åker 4 personer i varje bil till Hudiksvall, kostnad 70 kr betalas per person till chauffören och 50 kronor till klubben som sätts in på vårt                    postgiro 643979-8 för spel och fika. Första omgången startar kl.12,00. Vi åker från hallen i Bosvedjan kl. 10.15.
Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 12,00

Stieg Byström
Bengt Wickström
Christer Nilsson
Maritta Pettersson
Erik Iggström
Walter Andersson
Sonja Nilsson
Bernt Jansson

Omgång 2

Bertil Hemmingsson
Lars-Erik Renberg
Enar Näslund
Lars Borling
Jan-Åke Bardén
Gunhild Dahlin
Lennart Nylander
Mona Palm

Bilar:
Bil 1: Bertil Hemmingsson, Lars Borling, Mona Palm, Sonja Nilsson

Bil 2:, Enar Näslund, Bernt Jansson, Maritta Pettersson, Gunhild Dahlin

Bil 3:, ,Christer Nilsson, , Stieg Byström, Bengt Wikström, Erik Iggström

 Bil 4: Jan-Åke Bardén, Lars-Erik Renberg, Lennart Nylander, Walter Andersson

Härnösand hemma den 4/4

Deltagare hemma mot Härnösand den 4/4 spel 3 serier. Första omgången startar kl.10,00. PBK:s deltagare betalar spel och fika själva. Vi byter banor efter varje serie.

Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på 070-2192223 eller

Maila: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

 

Omgång 1 kl. 10.00
Enar Näslund
Bengt Wikström
Mia Jacobsson
Rune Håkansson
Mats Nilsson
Lars-Erik Granbäck
Gunnel lind
Ingvar Forss                                                     

Omgång 2
Alf Hjalmarsson
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Gunhild Dahlin
Bertil Hemmingsson
Pekka Reunanen
Maritta Pettersson
Lennart Nylander                                                  

                                   

Söderhamn borta 19 mars

Deltagare mot Söderhamn Tisdagen den 19/3 spel  4 serier. Första omgången startar ca 11,00. Vi åker från hallen i Bosvedjan kl. 8.30.Varje spelare betalar 50 kr för spelet och fika till Walter Andersson. Vi åker 4 personer i varje bil till Söderhamn, kostnad 120 kr betalas per person till chauffören.
Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 11,00

Enar Näslund
Bengt Wikström
Stieg Byström
Bernt Jansson
Mia Jacobsson
Pekka Reunanen
Rune Håkansson
Gunnel Lind


Omgång 2

Alf Hjalmarson
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Maritta Pettersson
Bertil Hemmingsson
Sven Bergqvist
Ingvar Forss
Elsy Sundberg

Bilar:
Bil 1:Alf Hjalmarsson, Bengt Wikström ,Stieg Byström, Lars Borling

Bil 2: Enar Näslund, Ingvar Forss, Bernt Jansson, Pekka Reunanen

Bil 3: Sven Bergqvist, Mia Jacobsson, Rune Håkansson, Gunnel Lind

Bil 4:Bertil Hemmingsson, Maritta Pettersson, Elsy Sundberg, Lars-Erik Renberg

Hemma mot Söderhamn den 13/11

Deltagare mot Söderhamn hemma Tisdagen den 13/11 spel  4 serier. Första omgången startar ca 11,00. Vi byter Banor. PBK:s spelare betalar spel och fika själva. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223

Mail: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omg 1 kl 11.00

Lars-Olov Lundin
Lars Erik Granbäck
Sonja Nilsson
Bengt Wikström
Alf Hjalmarsson
Mona Palm
Ingvar Forss
Rune Håkansson

Omg 2

Erik Iggström
Pekka Reunanen
Mia Jacobsson
Lennart Nylander
Lars Borling
Allan Eriksson
Lars Erik Renberg
Maritta Pettersson

Borta mot Härnösand den 18/10

Deltagare borta mot Härnösand den 18/10 spel  3 serier. Första omgången startar kl.10,00. Vi åker bilar, lista på vilka vi åker med finns nedan. Vi träffas på hallen kl 08,30
Kostnad 50 kr från varje resenär till chauffören sam 50 kronor till Walter Andersson till fikat.

Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223

Meil: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 10.00
Jan-Åke Bardén
Ingeborg Sätterström                                          
Lars-Erik Renberg                                                      
Mia Jacobsson                                                              
Rune Håkansson                                                
Enar Näslund
Lars-Olov Lundin
Ingvar Forss

Omgång 2
Alf Hjalmarsson
Bernt Jansson
Maritta Pettersson
Bengt Wikström
Gunhild Dahlin
Lars Borling
Bertil Hemminsson
Christer Nilsson

Bil 1
Bernt Jansson

Bertil Hemmingsson
Lars Borling
Lars-Erik Renberg

Bil 2
Alf Hjalmarsson
Lars Olov Lundin
Bengt Wikström
Maritta Pettersson

Bil 3                                                  Bil 4
Enar Näslund
                                  Jan-Åke Bardén
Christer Nilsson                                Ingeborg Sätterström
Rune Håkansson                              Gunhild Dahlin
Mia Jacobsson                                 Ingvar Forss
                  

Deltagare mot Östersund Borta

Deltagare mot Östersund borta den 4/10 spel  4 serier. Första omgången startar kl.11.00. Vi åker 4 i varje bil till Östersund. Bilarna går från hallen i Birsta kl. 08.30. Kostnad 150 kr betalas till chauffören samt 50 kr betalas till Walter Andersson till fikat. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel.
070-2192223 Meil: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

 


Omg.1

Enar Näslund
Bengt Ohlsson
Börje Olsson
Maritta Pettersson
Pekka Reunanen
Mia Jacobsson
Christer Nilsson
Bengt Wikström

Omg 2

Alf Hjalmarsson
Lars Borling
Mona Palm
Bertil Hemmingsson
Jan-Åke Bardén
Gunhild Dahlin
Lars-Erik Granbäck
Lars-Erik Renberg

 

Bil 1

Alf Hjalmarsson
Lars Borling
Lars-Erik Renberg
Bertil Hemmingsson

Bil 2
Enar Näslund
Gunhild Dahlin
Maritta Pettersson
Börje Olsson

Bil 3
Lars-Erik Granbäck
Bengt Ohlsson
Mia Jacobsson
Pekka Reunanen

Bil 4

Jan-Åke Bardén
Mona Palm
Bengt Wikström
Christer Nilsson