Hudiksvall den 28/5

Deltagare mot Hudiksvall borta den 28/5 spel 4 serier. Vi åker 4 personer i varje bil till Hudiksvall, kostnad 70 kr betalas per person till chauffören och 50 kronor till klubben som sätts in på vårt                    postgiro 643979-8 för spel och fika. Första omgången startar kl.12,00. Vi åker från hallen i Bosvedjan kl. 10.15.
Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 12,00

Stieg Byström
Bengt Wickström
Christer Nilsson
Maritta Pettersson
Erik Iggström
Walter Andersson
Sonja Nilsson
Bernt Jansson

Omgång 2

Bertil Hemmingsson
Lars-Erik Renberg
Enar Näslund
Lars Borling
Jan-Åke Bardén
Gunhild Dahlin
Lennart Nylander
Mona Palm

Bilar:
Bil 1: Bertil Hemmingsson, Lars Borling, Mona Palm, Sonja Nilsson

Bil 2:, Enar Näslund, Bernt Jansson, Maritta Pettersson, Gunhild Dahlin

Bil 3:, ,Christer Nilsson, , Stieg Byström, Bengt Wikström, Erik Iggström

 Bil 4: Jan-Åke Bardén, Lars-Erik Renberg, Lennart Nylander, Walter Andersson

Härnösand hemma den 4/4

Deltagare hemma mot Härnösand den 4/4 spel 3 serier. Första omgången startar kl.10,00. PBK:s deltagare betalar spel och fika själva. Vi byter banor efter varje serie.

Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på 070-2192223 eller

Maila: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

 

Omgång 1 kl. 10.00
Enar Näslund
Bengt Wikström
Mia Jacobsson
Rune Håkansson
Mats Nilsson
Lars-Erik Granbäck
Gunnel lind
Ingvar Forss                                                     

Omgång 2
Alf Hjalmarsson
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Gunhild Dahlin
Bertil Hemmingsson
Pekka Reunanen
Maritta Pettersson
Lennart Nylander                                                  

                                   

Söderhamn borta 19 mars

Deltagare mot Söderhamn Tisdagen den 19/3 spel  4 serier. Första omgången startar ca 11,00. Vi åker från hallen i Bosvedjan kl. 8.30.Varje spelare betalar 50 kr för spelet och fika till Walter Andersson. Vi åker 4 personer i varje bil till Söderhamn, kostnad 120 kr betalas per person till chauffören.
Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på 070-2192223 Mejl: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 11,00

Enar Näslund
Bengt Wikström
Stieg Byström
Bernt Jansson
Mia Jacobsson
Pekka Reunanen
Rune Håkansson
Gunnel Lind


Omgång 2

Alf Hjalmarson
Lars-Erik Renberg
Lars Borling
Maritta Pettersson
Bertil Hemmingsson
Sven Bergqvist
Ingvar Forss
Elsy Sundberg

Bilar:
Bil 1:Alf Hjalmarsson, Bengt Wikström ,Stieg Byström, Lars Borling

Bil 2: Enar Näslund, Ingvar Forss, Bernt Jansson, Pekka Reunanen

Bil 3: Sven Bergqvist, Mia Jacobsson, Rune Håkansson, Gunnel Lind

Bil 4:Bertil Hemmingsson, Maritta Pettersson, Elsy Sundberg, Lars-Erik Renberg

Hemma mot Söderhamn den 13/11

Deltagare mot Söderhamn hemma Tisdagen den 13/11 spel  4 serier. Första omgången startar ca 11,00. Vi byter Banor. PBK:s spelare betalar spel och fika själva. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223

Mail: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omg 1 kl 11.00

Lars-Olov Lundin
Lars Erik Granbäck
Sonja Nilsson
Bengt Wikström
Alf Hjalmarsson
Mona Palm
Ingvar Forss
Rune Håkansson

Omg 2

Erik Iggström
Pekka Reunanen
Mia Jacobsson
Lennart Nylander
Lars Borling
Allan Eriksson
Lars Erik Renberg
Maritta Pettersson

Borta mot Härnösand den 18/10

Deltagare borta mot Härnösand den 18/10 spel  3 serier. Första omgången startar kl.10,00. Vi åker bilar, lista på vilka vi åker med finns nedan. Vi träffas på hallen kl 08,30
Kostnad 50 kr från varje resenär till chauffören sam 50 kronor till Walter Andersson till fikat.

Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223

Meil: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 10.00
Jan-Åke Bardén
Ingeborg Sätterström                                          
Lars-Erik Renberg                                                      
Mia Jacobsson                                                              
Rune Håkansson                                                
Enar Näslund
Lars-Olov Lundin
Ingvar Forss

Omgång 2
Alf Hjalmarsson
Bernt Jansson
Maritta Pettersson
Bengt Wikström
Gunhild Dahlin
Lars Borling
Bertil Hemminsson
Christer Nilsson

Bil 1
Bernt Jansson

Bertil Hemmingsson
Lars Borling
Lars-Erik Renberg

Bil 2
Alf Hjalmarsson
Lars Olov Lundin
Bengt Wikström
Maritta Pettersson

Bil 3                                                  Bil 4
Enar Näslund
                                  Jan-Åke Bardén
Christer Nilsson                                Ingeborg Sätterström
Rune Håkansson                              Gunhild Dahlin
Mia Jacobsson                                 Ingvar Forss
                  

Deltagare mot Östersund Borta

Deltagare mot Östersund borta den 4/10 spel  4 serier. Första omgången startar kl.11.00. Vi åker 4 i varje bil till Östersund. Bilarna går från hallen i Birsta kl. 08.30. Kostnad 150 kr betalas till chauffören samt 50 kr betalas till Walter Andersson till fikat. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel.
070-2192223 Meil: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

 


Omg.1

Enar Näslund
Bengt Ohlsson
Börje Olsson
Maritta Pettersson
Pekka Reunanen
Mia Jacobsson
Christer Nilsson
Bengt Wikström

Omg 2

Alf Hjalmarsson
Lars Borling
Mona Palm
Bertil Hemmingsson
Jan-Åke Bardén
Gunhild Dahlin
Lars-Erik Granbäck
Lars-Erik Renberg

 

Bil 1

Alf Hjalmarsson
Lars Borling
Lars-Erik Renberg
Bertil Hemmingsson

Bil 2
Enar Näslund
Gunhild Dahlin
Maritta Pettersson
Börje Olsson

Bil 3
Lars-Erik Granbäck
Bengt Ohlsson
Mia Jacobsson
Pekka Reunanen

Bil 4

Jan-Åke Bardén
Mona Palm
Bengt Wikström
Christer Nilsson

Hudiksvall hemma den 20 september 2018

Deltagare mot Hudiksvall hemma den 20/9 spel 4 serier, vi byter banor. PBK:s spelare betalar spel och fika själva.

Första omgången startar kl.11,00. Vid förhinder ring Gunhild Dahlin på tel. 070-2192223 eller

Maila: gunhild.dahlin@telia.com. Hör av er så fort som möjligt senast 3 dagar före match.

Omgång 1 kl. 11,00

Enar Näslund
Mona Palm
Sven Bergqvist
Maritta Pettersson
Erik Iggström
Allan Eriksson
Rune Håkansson
Pekka Reunanen

Omgång 2

Alf Hjalmarsson
Börje Olsson
Gunnel Lind
Lars Borling
Ingvar Forss
Elsy Sundberg
Walter Andersson
Lars Erik Renberg