Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften är 250 kronor för år 2020 betalas senast den 28 februari. 

Postgiro.643979-8 

Skriv ditt namn på inbetalningen så kassören vet vem betalningen kommer från.