Riksserien hösten 21

Riksserien startar om hösten 2021

Vi kommer att starta om Riksserien hösten 2021. Första omgången spelas vecka 37.


  1. Den serieindelning som gällde 2020-2021 kommer att bli samma även 2021-2022
  2. De som har lag med från 2020-2021 års serie behöver inte göra något
  3. Lag som önskar lämna Riksserien meddelar detta här
  4. Lag som önskar ansluta med nytt lag anmäler detta här

Medlemsavgift

Sista inbetalningdagen för medlemsavgiften är den 30 april 2021.

Postgiro 643979-8

Riksserien

Riksserien inställd

Riksserien 2020-2021
Tyvärr kan vi inte se att det kommer att gå att genomföra 2020-2021 års Riksserie. Vi har därför beslutat att avbryta Riksserien. Vi hoppas att vi ska kunna starta en ny serie med start hösten 2021. En del av lagen har betalt avgiften för 2020-2021, dessa lag kommer att ha beloppet innestående till nästa säsong. Om ni ändå önskar få beloppet återsänt så skicka ett meddela till mig.

Med hopp om en ljusare framtid


Hälsar
Johan Rundgren
Panterbowlingen